Se till att du får rätt takpannor

Se till att du får rätt takpannor

Ett takbyte är ett stort jobb och det kan snabbt bli dyrt. En takrenovering brukar hamna på en totalkostnad på runt 100 000 kronor om du ska byta hela taket. Det är naturligtvis mindre kostsamt om du bara ska byta en del av taket eller kanske bara några pannor.

Oavsett om det är ett stort arbete eller ett litet så måste du planera ditt takbyte på ett bra sätt för att kunna få ned kostnaden. Speciellt med tanke på att en stor del av kostnaden kommer från arbetskostnaden, det vill säga den tid som takläggarna jobbar med taket.

Har du rätt takpannor?

Se till att taket är redo för läggning innan takpannorna levereras.
Se till att taket är redo för läggning innan takpannorna levereras.

Det första du bör kontrollera är vilken typ av panna du behöver. Om du bara ska utföra ett byte så ska du naturligtvis välja likadana pannor, annars kommer du att få ett hus med ett ganska osammanhängande utseende. Därefter är det dags att undersöka hur många pannor du behöver.
Ska du lägga ett helt nytt tak så bör du undersöka vilken typ av panna som passar just ditt tak bäst. Här har bland annat taklutningen en stor påverkan. Vissa pannor behöver minst 14 graders lutning. Maxlutningen ligger oftast på 85 grader. Om vi bortser från lutningen så måste du även välja tak baserat på egenskaper, pris och utseende. Det vanligaste takpannorna är betong och tegel idag. Bägge har lång livstid och ger huset ett fint utseende.

Är taket redo för pannleveransen?

Låt oss säga att du har beställt en hel pall med takpannor eftersom du ska byta hela taket. Du pratar med en återförsäljare och de kommer att leverera dina takpannor en specifik dag. När den dagen kommer rekommenderar vi starkt att du har taket redo för läggning. Det innebär att du har tagit bort de gamla pannorna, bytt läkt och bytt underlagstaket. Du kan be företaget som du köper pannorna från att även lyfta upp pannorna på taket. Idag erbjuder de flesta denna extratjänst. Det är väl värt att lägga till denna kostnad i din budget eftersom du sparar in en hel del tid och energi.

Lyftet kan se ut på olika sätt. Det är inte ovanligt att hela pallen lyft upp och hålls på plats så att du eller takläggarna kan placera ut pannorna på taket.

Fördelningen av pannorna kan se ut på många olika sätt. Ofta får du ett förslag på hur det kan se ut när du tittar på monteringsanvisningarna.

Kom ihåg att alltid göra en kontroll när du tar emot pannorna. Se till att du har fått rätt antal och att de dessutom är hela och fina. Se även till att du har alla olika typer av pannor som du kommer att behöva. Du behöver inte besiktiga leveransen direkt men du har inte heller många dagar på dig, oftast ligger gränsen på runt fem dagar. Det är viktigt att besiktiga innan du börjar montera upp pannorna. Om du missar dåliga eller söndriga pannor så kommer detta naturligtvis att öka ditt tak byte pris eftersom du måste köpa in nya pannor.

© 2024 Vad kostar egentligen en takläggning?