Takläggning och ROT-avdrag

Takläggning och ROT-avdrag

När man anlitar hantverkare och använder sig av ROT-avdraget får man dra av halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per person och år, och det gör förstås att den totala kostnaden blir betydligt billigare. För takläggningar kan man på ett ungefär säga att arbetskostnaden står för två tredjedelar av totalkostnaden, så det finns med andra ord många kronor att spara.

För att man ska kunna använda sig av ROT-avdraget finns det olika regler och villkor som måste vara uppfyllda. Det bästa är att man kontaktar Skatteverket som har den information som krävs och som kan svara på alla frågor, men det kan vara bra att sätta sig in i vad ROT-avdraget är och hur det fungerar först. Här är en enkel förklaring.

Arbetet ska vara ROT-berättigat

För det första måste arbetet vara berättigat till ROT-avdrag. Man måste äga och bo i bostaden där arbetet utförs. Alternativt äger man helt eller delvis en bostad som ens föräldrar bor i, men där man själv betalar för arbetet. Närstående får inte utföra arbetet. Det berör till exempel om ens barn, barnbarn, föräldrar, morföräldrar, syskon eller ens egna enskilda firma.

Köparen har ett ansvar

Företaget och kunden har ett gemensamt ansvar att se till att arbetet är ROT-berättigat, men kunden har också ett ansvar att se till att denne får göra avdraget. Man måste till exempel ha betalat in tillräckligt mycket i skatt under året för att täcka avdraget och vara obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret. Dessutom måste man vara minst 18 år, och man får bara göra avdraget om man själv har betalat för arbetet. Det finns dock undantag exempelvis för makar.

Företaget tar hand om det praktiska

Det är den som utför arbetet som har hand om de praktiska bitarna när det gäller ROT-avdraget. Som kund behöver man med andra ord inte ligga ute med några pengar som man sedan får tillbaka. Avdraget är oftast gjort redan i offerten, men ibland kan man behöva säga till om att man vill utnyttja ROT-avdraget. Det är alltid bäst att fråga när man begär in en offert så att man är på det klara med vilket pris som gäller.

Avdraget är preliminärt

Avdraget som görs är alltid preliminärt och det är först när inkomstdeklarationen för avdraget är beslutad som avdraget fastställs. Man kan aldrig dra av mer än man har betalat in i skatt. Har man gjort andra avdrag finns det en risk att man inte kan utnyttja hela eller delar av avdraget. Om man använder sig av ROT-avdraget trots att man egentligen inte har möjlighet blir man återbetalningsskyldig, så det gäller att hålla koll.

© 2024 Vad kostar egentligen en takläggning?