Vanliga misstag när det kommer till ROT-avdraget

Vanliga misstag när det kommer till ROT-avdraget

När du ber om en takoffert eller vill utföra någon typ av arbete på huset kan du använda dig av ROT-avdraget för att få ned priset. Detta avdrag har funnits under många år. Från och med 1 januari 2016 sänktes dock avdraget. Tidigare kunde du få avdrag på 50 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Numera kan du få avdrag på 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor.

Det krävs alltså en större arbetskostnad för att nå upp till maxgränsen för avdraget.

Räkna rätt - ROT-avdraget
Håll koll på vilja regler som gäller för ROT-avdraget när du räknar på din budget för takrenoveringen.

Denna förändring har lett till att mindre personer använder sig av dessa tjänster. Dock är det fortfarande möjligt att få god användning av detta avdrag, även om det inte är lika fördelaktigt som för några år sedan.

När du ber om en takoffert kan du säga att du vill ha kostnadsförslaget med ROT-avdraget. Det förutsätter dock att du uppfyller alla kriterier för avdraget.

Vilka Kriterier gäller för ROT-avdraget?

För att kunna använda dig av detta avdrag måste du först och främst ha betalat skatt i Sverige under året som uppgår till minst 50 000 kronor. Dessutom måste du äga huset, vara över 18 år gammal och du får inte ha något närmare släktband med företaget som utför tjänsten.

Scenario 1

Det finns många scenarion då du kan tvingas betala ROT-avdraget i efterhand. Det allra flesta beror på att du inte uppfyller en eller flera av kriterierna. Ett scenario är att du bor i ett hus som på pappret ägs av dina föräldrar. Du ber om en takoffert och vill ha avdraget inkluderat. Allt ser bra ut tills Skatteverket märker att du inte äger fastigheten, det gör någon annan. Det innebär att Skatteverket inte betalar ut avdraget till företagaren, som in sin tur kommer att kräva att du betalar den stora summan.

Scenario 2

En annan vanlig händelse är följande. Under 2016 började du renovera ditt badrum. Arbetet påbörjades i början av december 2016 och var färdigt i slutet av januari 2017. Du fick fakturan och betalade snickaren när arbetet var utfört. Redan från början var du tydlig med att du ville använda dig av ROT-avdraget. Under 2017 har du bett om en takoffert och vill byta dina takpannor mot nya.

Vid det här laget har du mindre ROT-avdrag att använda dig av, eller så kanske det är helt slut beroende på vad badrumsrenoveringen gick på. Avdraget gäller nämligen endast för fakturor som betalades samma år. För att få 2016 års ROT-avdrag skulle fakturan ha betalats innan nyårsskiftet. Du bör alltså betala för arbetet redan innan arbetet är utfört.

Om du vet att du inte har något ROT-avdrag kvar för året kan du använda denna teknikalitet till din fördel. Då kan du förklara att du vill betala för arbetet efter nyårsskiftet och på så sätt använda nästa års avdrag.

Scenario 3

ROT-avdraget gäller per person och år. Om mer än en person äger huset så kan bägge använda 50 000 kronor var. Det gäller dock att rätt person betalar fakturan och får avdraget registrerat. Om du använder mer än 50 000 kronor kommer du att behöva betala resten, oavsett om ni är två som äger huset.

© 2024 Vad kostar egentligen en takläggning?