Lär dig mer om takmaterial

Lär dig mer om takmaterial

Är det dags för ett takbyte? I så fall finns det en hel del att fundera över eftersom det finns många olika takmaterial. Varje takmaterial har olika egenskaper och prisklasser. Det kan kännas krångligt att välja och ibland är valmöjligheten begränsad.

Några saker som kan göra valet begränsat är bland annat:

  • Takform. Har du exempelvis ett mycket flackt eller platt tak kan du inte välja tegelpannor utan behöver något som klarar av stillastående vatten, förslagsvis plåttak eller papptak.
  • Vart du bor. Om du bor i ett tätbebyggt område kan det mycket väl finnas restriktioner om vilket takmaterial du får och inte får välja. Ofta vill man att husen ska matcha. Om du vill välja ett takmaterial som skiljer sig från de övriga husen kan du behöva ansöka om ett bygglov.

Kom ihåg att priset för ett nytt tak kan skilja sig en hel del, men bor du ett relativt stort hus får du räkna med kostnader över 100 000 kronor, åtminstone om du ska anlita en professionell takläggare. Samtidigt finns det stora fördelar med att anlita proffs. Du behöver inte bekymra dig över att taket är lagt på ett felaktigt sätt eller att försäkringar och garantier inte gäller. Tvärtom kan du känna dig trygg med att få ett fint tak som kommer hålla sin kvalitet år efter år.

Begär offert takomläggning och ta reda på priset

Vill du installera solceller? Fundera på det innan du börjar renovera taket
Vill du installera solceller? Fundera på det innan du börjar renovera taket.

När det kommer till att lägga ett helt nytt tak finns det många olika kostnader att ta med i beräkningen. Om du anlitar en firma behöver du inte tänka på saker som verktyg och säkerhetsutrustning, detta har takläggarna med sig. Däremot behöver du köpa in materialet, det vill säga själva taket.

För att få en snabb prisbild över olika takmaterial har vi sammanställt en kort lista med priser för olika material:

•Tegelpannor kostar 200 – 250 kronor per kvadratmeter
•Betongpannor kostar 160 – 210 kronor per kvadratmeter
•Papptak – 100 – 150 kronor per kvadratmeter
•Plåttak kostar 150 – 200 kronor per kvadratmeter

Som du märker är det en markant prisskillnad materialen emellan.

Tegelpannorna är fortfarande det dyraste alternativet och inte bara när man ser på materialet, utan även arbetskostnaden. Å andra sidan är också tegel det takmaterial som håller högst kvalitet och som har längst livslängd. Många menar även på att tegelpannor förhöjer utseendet på ett hus avsevärt. Men vad kan arbetskostnaden ligga på ungefär?

Arbetskostnaden

En professionell hantverkare eller takläggare tar cirka 500 – 700 kronor i timmen. Detta pris kan variera lite men är ett ungefär. Genom att begära en offert från hantverkaren kan du ta reda på vad just ditt takmaterial kommer att kosta. Beroende på hur stort ditt tak är, vilket takmaterial du vill lägga och hur många som arbetar, får du alltså räkna ut hur lång tid det kommer att ta. Att lägga tegelpannor är svårare än att spika fast papptak exempelvis. Har du dessutom redan förberett undertaket och sett till att allt är i sin ordning kommer kostnaden också sänkas.

Kom ihåg att alltid utnyttja ROT-avdraget om du kan. Då kan du dra av 30 procent på en summa upp till 50 000 kronor för arbetskostnaden.

© 2024 Vad kostar egentligen en takläggning?