Takmaterial – papp, plåt och tegel

Takmaterial – papp, plåt och tegel

Det finns många olika typer av takmaterial. I Sverige har vi en lång tradition av att använda tegel på våra tak, men för att man ska kunna lägga ett tegeltak krävs det att taket ser ut på ett speciellt sätt. Om man till exempel har ett platt tak är tegel uteslutet. Där är det istället papp eller plåt som är det optimala. Många väljer också papp eller plåt till sina tak även när det finns andra alternativ, för både papp och plåt har många fördelar gentemot till exempel tegeltak.

Ett billigare alternativ

Papptak och plåttak hör båda två till den billigaste typen av tak man kan lägga. Materialkostnaden för plåt ligger ungefär mellan 70-150 kronor per kvadratmeter, och för papp är priset ungefär 50-100 kronor per kvadratmeter. Det finns förstås olika kvaliteter, men med tanke på att det handlar om billiga material så har man kanske råd att satsa på att lägga ett riktigt bra papp- eller plåttak istället för att leta efter de billigaste tegel- eller betongpannorna.

Många olika utseenden

Det finns många olika typer av papptak. Papptak har egentligen bara blivit ett samlingsnamn för svarta tak som inte är pannor eller plåt. Det finns med andra ord möjlighet att välja lite olika utseenden även med ett papptak. Papptak används nästan alltid på arkitektritade hus med platta tak. Plåttak finns i rad olika färger och i olika profiler vilket gör det lätt att hitta en plåt som passar perfekt till huset.

Rätt underhåll krävs

Alla tak kräver underhåll för att de ska hålla sig fräscha, och det är viktigt att man är medveten om den beräknade livslängden på ens tak så att man i god tid kan förbereda sig för ett takbyte. Papptak är ganska känsliga för väder och vind och har en livslängd på cirka 30 år.

Så renoverar du underlagspappen på ditt tak

Plåttak håller i cirka 50 år. Kostnaden för takläggning med papp och plåt är dock billigare än exempelvis tegel och betong, så det behöver inte nödvändigtvis bli dyrare bara för att man måste göra om taket tidigare.

© 2024 Vad kostar egentligen en takläggning?